Dụng cụ phục vụ nhà hàng

Bộ ấm trà phong cách Baroque BATP
- 33%

Bộ ấm trà phong cách Baroque BATP

Bộ ấm trà Hoàng Gia BATH
- 9%

Bộ ấm trà Hoàng Gia BATH

Bộ bát đĩa phong cách Nhật Bản BDNB
- 18%

Bộ bát đĩa phong cách Nhật Bản BDNB

Bộ bát đĩa sứ Indochine BDI
- 10%

Bộ bát đĩa sứ Indochine BDI

Bộ bát đĩa hoa cúc BDHC
- 16%

Bộ bát đĩa hoa cúc BDHC

Bộ ấm trà phong cách Bắc Âu BATB
- 9%

Bộ ấm trà phong cách Bắc Âu BATB

Bộ bát đĩa lục giác BDLG
- 11%

Bộ bát đĩa lục giác BDLG

Bộ bát đĩa lục giác BDKC
- 12%

Bộ bát đĩa lục giác BDKC

Bộ bát đĩa viền vàng BDHX
- 11%

Bộ bát đĩa viền vàng BDHX

Bộ bát đĩa xanh ngọc lục BDXN
- 11%

Bộ bát đĩa xanh ngọc lục BDXN

Bộ bát đĩa viền vàng BDTX
- 11%

Bộ bát đĩa viền vàng BDTX

Bộ bát đĩa phong cách Bắc Âu BDBA
- 20%

Bộ bát đĩa phong cách Bắc Âu BDBA

Khay gỗ kháng khuẩn KGKK
- 9%

Khay gỗ kháng khuẩn KGKK

Kệ vật dụng để bàn KVLC
- 7%

Kệ vật dụng để bàn KVLC

Khay gỗ nhà hàng KGNH
- 23%

Khay gỗ nhà hàng KGNH

Sản phẩm đã xem